De Stagesprint

Een bewezen methode waarmee je snel concrete oplossingen voor stagetekorten bedenkt en test.


Herkenbaar?

 • Door corona blijft het tekort aan stageplaatsen en leerbanen groot,

 • Pogingen om stages op een nieuwe manier in te richten lukken (nog) niet,

 • Waarmee het risico bestaat dat stagetekorten blijven en tekorten groter worden,

 • U heeft daarom behoefte aan creatieve oplossingen die wél werken

 • En snel een beetje.


WAARVOOR

De Stagesprint is een helder proces waarmee je in korte tijd op een eenvoudige wijze inzichtelijk maakt waar kansen liggen bij het aanpakken van stagetekorten en concrete oplossingen bedenkt.

VOOR WIE?

Professionals binnen onderwijs, bedrijfsleven en (semi) overheid die een dedicated partner zoeken om problemen rondom stages aan te pakken.


Werkt al voor onze klanten

In vogelvlucht

 • Definieer uitdagingen,

 • Bepaal gezamenlijk waar de kansen liggen,

 • Bedenk concrete oplossingen,

 • Vertaal oplossingen naar haalbare acties,

 • Wat je meet gebeurd. Maak acties meetbaar,

 • En test jouw ideeen snel zodat je energie, tijd en geld steekt in de juiste dingen,

 • Voorkom eindeloze discussies,

 • Voorkom valkuilen,

 • Werk Coronaproof.

NIET

 • Eindeloos vergaderen

 • Vage plannen

 • Gebrek aan commitment

 • Onduidelijke taakverdeling

WEL

 • Concrete oplossingen

 • Heldere taakverdeling

 • Snel feedback

 • Snel resultaat


Je weet dat een andere aanpak nodig is.
Met een Stagesprint zet je de juiste eerste stap.


Aanpak

Verzamelen

Je brengt via een aantal interactieve werkvormen in kaart wat goed gaat en waar knelpunten zitten.

Creeren


Je bedenkt met jouw team creatieve oplossingen. Gezamenlijk, met concreet resultaat en zonder eindeloos vergaderen via onze unieke methode.

Kiezen

Met onze methode selecteer je snel en efficiënt de belangrijkste knelpunten.

Committeren

Deze oplossingen vertalen wij naar concrete, actiegerichte stappen met een heldere taakverdeling. Die oplossingen leggen wij voor aan een panel van 'eindgebruikers' (bedrijven / studenten bijvoorbeeld) zodat je snel feedback hebt. Die feedback verwerk je in een (nog) betere oplossing.


PROGRAMMA

Een stagesprint bestaat uit 4 onderdelen.

STAP 1. KICKOFF

Heb je wel eens twee identieke projecten gezien? Wij ook niet.
Voordat wij met de partijen aan de slag gaan bespreken wij de specifieke situatie uitgebreid voor.
Samen formuleren we doelstellingen en een ideale uitkomst voor de online sprint.

STAP 2. DE SPRINT

Je nodigt een team uit van maximaal 10 mensen. Tijdens een set van 3 interactieve (online) workshops van 3 uur doorlopen we de vier stappen. Van een concrete probleemdefinitie, via het methodisch genereren van ideeën gaan we naar een actieplan met concrete acties en met een heldere taakverdeling. Bij de sessies draait het om creativiteit, interactie, veel post-its en ideeën die altijd concreet worden. Als we elkaar online ontmoeten gebruiken we de online tool Miro. Hierover instrueren we van tevoren de deelnemers.

STAP 3: FEEDBACK

Een goed idee is geweldig maar het werkt alleen als het ook daadwerkelijk aansluit op de wensen, behoeftes en eigenschappen van jouw doelgroep. Daarom testen we het idee bij een club 'eindgebruikers'. Zo weet je waar jouw geweldige ideeën aansluiten op de praktijk en waar je kunt bijsturen.

STAP 4: ACTIE EN INFOGRAPHIC

Van de uitkomsten maken wij een visual en een beknopte rapportage. Zo is voor iedereen in 1 oogopslag inzichtelijk wat de uitdagingen zijn, welke oplossingen zijn bedacht en wie wat gaat doen.
Alles is actiegericht, overzichtelijk en helder opgeschreven. Je voorkomt ruis, kweekt commitment en maakt succes zichtbaar.Geen wollig taalgebruik, geen dikke rapporten. Minimale ruis.


Online

De sprint is vooralnog vooral online, via een veilige verbinding in Teams of een kanaal naar keuze. Deelnemers kunnen zelf bepalen waar zij deelnemen: Het enige dat je nodig hebt os een link naar de vergadering, een internetverbinding en een kop koffie of thee (wat anders mag ook)

Desgewenst kunnen wij de stagesprint ook offline organiseren. Dan nemen we M&M's mee. Beloofd.

Wat onze klanten zeggen

Maarten heeft aan weinig woorden genoeg, begrijpt wat er moet gebeuren en gaat snel aan de slag. Hij is in staat om tot de kern te komen en resultaten zo te presenteren (en grafisch te weergeven) dat er in één oogopslag duidelijk is waar de kansen liggen. Maarten is betrouwbaar, bekwaam en een hele prettige persoonlijkheid om mee te werken.

Martin de Haan, programmadirecteur Vakschool Technische Installaties


INVESTERING

De investering voor een online stagesprint is inclusief alle materialen, een infographic een feedback en een redigeerronde.

Om maatwerk te leveren werken wij dedicated als partner aan uw project. Zo heeft u de garantie dat uw uitdaging niet onderop een stapel verdwijnt, maar dat wij uw vraagstuk snel en actief oppakken.

Neem contact op voor een aanbod op maat.


"In de huidige situatie is er geen tijd om te blijven praten over de tekorten op de stagemarkt. Het is noodzakelijk voor onderwijs en bedrijfsleven om snel, effectief en doelgericht samen te werken in een complexe omgeving. Het belangrijkste is dan om gericht aan de slag te gaan. Geen woorden maar daden. Zien wat werkt, en wat niet werkt. Stagesprint biedt een effectief framework daarvoor."

Maarten Brand

Founder van Bureau Brand, auteur van het grote stageboek voor werkgevers en sprintlead.


CONTACT

SUCCESVOLLE SAMENWERKING BEGINT VANDAAG.
WIJ KUNNEN HELPEN.

Bel ons: 06-40786622
Mail ons: Info@Bureau-brand.nl

Stagesprint is een aanbod van Bureau Brand. Ambitieuze bedrijven en organisaties kiezen ons als ze een ervaren team nodig hebben om slimme ideeën te vertalen naar krachtige oplossingen. Wij werken remote. Klik op 'over ons'. als je meer wilt weten.

© Bureau Brand 2020. Alle rechten voorbehouden.